فلاما
واژه‌ای کهن به مهنای شعله‌ی آتشی فروزان است.
این طرح با نگاهی به شما همراهان همیشگی سروش، اینگونه تعریف شده است:
گرمایی برآمده از مهر سروش، به شکوه و درخشش شما همراهان گرامی. با کیفیتی شایسته و در شان شما خوبان، که دلگرمی حضورتان همیشه برای ما انرژی بخش بوده است.

هیچ محصولی یافت نشد.